Privacy Policy

Arbreours, gevestigd aan Rolderstraat 8, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.arbreours.nl
Bedrijfs- en postadres: Rolderstraat 8
Telefoonnummer: 0640227983
Rutger Borsboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Arbreours hij is te bereiken via rutger@arbreours.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Arbreours verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arbreours.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arbreours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Arbreours neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arbreours) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arbreours bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens die u via ons contactformulier verstrekt bewaren we 2 jaar om (hernieuwd) met u in contact te komen. Ook kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijk te informeren over onze diensten, of wijzigingen hierin, in de toekomst.
– Adresgegevens die u verstrekt ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening bewaren we 2 jaar voor administratieve doeleinden. Tijdens de uitvoer van onze diensten kunnen wij foto’s maken van de werkzaamheden die wij uitvoeren voor promotiedoeleinden, deze foto’s plaatsen we op onze website en/of social media platformen (Facebook en Instagram). Wij tonen hierin uitsluitend de werkzaamheden die wij uitvoeren in combinatie met het dorp/ de stad waarin wij deze uitgevoerd hebben. Wij brengen nooit ongevraagd personen in beeld en zullen u toestemming vragen voordat wij de foto’s publiceren.
– Websitegedrag, internet- en apparaat type (nooit direct herleidbaar naar u als persoon) bewaren wij 2 jaar. Deze gegevens gebruiken we om de gebruiksvriendelijkheid (op alle apparaten) en inrichting van de website te analyseren op basis waarvan we de gebruiksvriendelijkheid en logica van de website kunnen optimaliseren.
– Uw Ip-adres en globale locatie (op dorp/stad niveau, nooit persoonlijk) worden hooguit 2 jaar bewaard. Deze gegevens bewaren we om in kaart te brengen vanuit welke plaatsen in Nederland onze website het meest bezocht wordt om vervolgens in die specifieke plaatsen een reclameboodschap te kunnen uitten via verschillende mediatypes. Wanneer u niet wilt dat wij uw ip-adres bewaren adviseren wij u om onze website in een privé venster te openen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arbreours verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arbreours gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arbreours en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arbreours.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Arbreours wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arbreours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@arbreours.nl

© 2019 Arbreours Hoveniers | Tuinonderhoud, tuinaanleg & boomverzorging Drenthe - powered by We'R Media
  • Home
  • Tuinonderhoud
  • Tuinaanleg
  • Boomverzorging
  • Contact